U bent hier:
Door de modulaire opbouw en uitgebreide mogelijkheden is Simplex uitstekend in te richten naar de grootte van uw praktijk en/of uw manier van werken. Dit maakt het pakket ook geschikt voor praktijkspecialisaties als endodontologie, parodontologie,  implantologie of orthodontie.

Wij adviseren uw graag over de mogelijkheden om uw visie en werkwijze in te regelen.

Simplex: Modules en Koppelingen Externe Applicaties

Hieronder vindt u een overzicht van de beschikbare Modules binnen Simplex en de beschikbare koppelingen naar externe partijen (Factoring bijv.) of externe applicaties (digitale röntgensystemen, Orthview, Florida Probe e.d.).

De modules breiden de basisversie van Simplex uit met additionele functionaliteit (u kunt méér met het pakket doen, of in meer detail). De koppelingen zijn links tussen Simplex en externe partijen en/of applicaties.

De Simplex Basis:

De basisversie van Simplex omvat de volledige patiëntenadministratie, de behandelkaart (incl. de grafische status), een kas- bank- giroboek, de endo-kaart, facturatie, zorgverzekeraars-declaraties, tekstverwerking (opmaak brieven e.d.), en een mail-merge functie.

Simplex Agenda Module

De elektronische agenda van Simplex is zeer geavanceerd en biedt ruime zoek- en planningsmogelijkheden. Vanuit de agenda kunt u direct naar de behandelkaart gaan, u kunt afspraken per medewerker of per behandelkamer maken, en de balie kan een patiënt als aanwezig melden aan de behandelaar of behandelkamer.
U kunt combinatie-afspraken in meerdere agenda’s maken, voorkeuren van de patiënt t.a.v. dag of tijdstip vastleggen, kleurschema’s aanbrengen en soorten afspraken (verwachte tijdsduur) definiëren. En, i.c.m. de Webagenda brengt u de agenda online: patiënten kunnen zelf een afspraak inplannen en hun gegevens wijzigen.
Simplex ondersteunt eveneens het gebruik van informatiezuilen, bijvoorbeeld de touchscreen zuilen van DIZ, waar patiënten zich met een afsprakenkaart met barcode kunnen aanmelden.

SMS Module

Verzenden van SMS als afspraakherinnering vanuit de Agenda.

Simplex Email Module

Brieven, begrotingen, zelfs de Paro-status kunt u emailen. Vanzelfsprekend kunt u ook mailings versturen aan patiënten, verwijzers en andere relaties. Het grote voordeel van deze module is dat inkomende en uitgaande mails direct worden opgeslagen op de patiëntenkaart: altijd volledig, eenvoudig terug te vinden en géén Copy & Paste meer uit externe mailprogramma’s.

Simplex Paro Module

De toonaangevende paro-status (zelfs in 3D) module. U kunt o.a. pocket-statussen invullen, bijhouden en vergelijken met aanvullende gegevens als plaquescores, bloedingsindex, mobiliteit e.d. De status wordt automatisch in de patiëntenkaart opgeslagen, en u kunt zelfs de verwijzende partij op de hoogte houden van de vorderingen.

Met de Florida Probe koppeling zijn de met een electronische pocketsonde verkregen meetwaarden direct wegschrijfbaar naar de Parostatus.

Webagenda Module

Met deze module stelt u uw patiënten in staat direct zelf via het Internet afspraken in te plannen. Vanzelfsprekend bepaalt u de parameters op basis waarvan de beschikbare tijdsblokken worden getoond. Op uw aangeven worden automatisch herinnerings- of bevestigings-SMS’jes of emails verstuurd. De patiënt kan ook zijn basisgegevens online bijwerken.

Simplex Balie Module

Bent u met verschillende zelfstandige praktijken in één gebouw gevestigd? De Balie Module koppelt de patiëntenadministraties van verschillende tandartsen en/of mondhygiënisten aan elkaar op één centraal punt: veelal de ontvangstbalie.

Simplex Ortho-module

Voor de gespecialiseerde orthodontistenpraktijk ontwikkeld. U kunt bijhouden welke apparatuur bij een patiënt is geplaatst, en u kunt gebruik maken van een automatisch berekende behandelingsmaand wat het declareren vereenvoudigt.

Simplex Netwerk Module

Deze module is nodig indien u Simplex in een netwerk wilt gebruiken. U kunt bijv. op verschillende lokaties de patiëntenkaart van dezelfde patiënt bijwerken.

Simplex Administratieve Modules

 • Simplex Grootboekadministratie
  De basis voor het voeren van een enkelvoudige boekhouding. U kunt boeken in 4 boekjaren tegelijk. Beginbalans, memoriaal, dagboeken, saldi- en kolommenbalans en Winst- en Verliesrekening.
 • Simplex Boekhoudgroepen
  Met deze module kunt u achter één centrale patiëntenadministratie meerdere ‘enkelvoudige’ boekhoudingen definiëren, waardoor u per behandelaar een eigen boekhouding genereerd (die worden geconsolideerd naar één boekhouding).
 • Simplex Medewerkers Module
  Met deze module kunt u de verrichtingen en omzet per medewerker registreren, factureren en declareren bij de zorgverzekeraar.
 • Simplex Incasso Module
  Middels eenmalige of doorlopende machtigingen kunt u gefactureerde bedragen via automatische incasso incasseren bij patiënten.

 

Koppelingen naar externe partijen en applicaties

VeCoZoModule

Controle op BSN, ID en verzekeringsrecht.  Via Internet kunt u de gegevens van patiënten opvragen en desgewenst automatisch in Simplex laten verwerken. Configureerbaar op welke velden u dit wenst.

UZI-Pas Module

Via Internet kunt u adres- en persoonsgegevens van patiënten opvragen bij het SBV-z en desgewenst automatisch in Simplex laten verwerken. Configureerbaar op welke velden u dit wenst. (VeCoZo is meer gericht op verzekeringsrecht, de NAW gegevens zijn beter up-to-date in de SBV-z database).

Koppelingen met Röntgensystemen

Simplex heeft koppelingen met de meest gebruikte röntgensystemen, waarmee u de fotostatus van een geselecteerde patiënt kunt openen. U kunt twee koppelingen gebruiken.

N.B. Dit is een koppeling met een extern pakket. Voordat u tot aanschaf overgaat, vraag uw leverancier of de koppeling in de geleverde versie nog werkt (er wordt nog wel eens ge-update zonder dat GSN daarvan op de hoogte is). Realiseert u zich ook dat het röntgenprogramma bepaalt waar de ingelezen foto’s worden opgeslagen en deze vallen buiten de Simplex backup-procedure.

Ondersteunde pakketten:

 • VisiQuick (waarmee u ook direct foto’s kunt openen van een bepaald element)
 • DbsWin, Mediadent en Sidexis
 • Trophy / Kodak, Gendex, Schick CDR, Dimaxis, en MdpX.

 

Chairside Koppeling (Consult Pro)

Helpt u bij het geven van een goede en heldere voorlichting aan uw patiënten. Over de mogelijkheden die u kunt bieden (van orthodontie tot implantologie), maar ook de verschillen tussen mogelijke behandelingen of gevolgen van onderbehandeling.

OrthView Koppeling

Foto’s en tracings welke in OrthView (American Orthodontics) zijn opgenomen kunt u direct binnen Simplex opvragen en tonen.