U bent hier:

Bezet…… meldingen

Er zijn meldingen gekomen van een aantal praktijken dat Simplex gebruikers ineens een bezet-melding krijgen, en daardoor niet verder kunnen werken, wanneer op één PC Simplex is gestart is. Wordt Simplex daar gestopt, wordt deze blokkering opgeheven; is Simplex daar niet op geactiveerd is er niets aan de hand.  Dit is niet altijd reproduceerbaar.

De gegeven remedie was:  Stop Simplex op één PC en kijk of de anderen dan door kunnen werken; is dat het geval, gebruik dan die PC niet voor Simplex. Zo niet, dan kan stopt met de volgende Simplex, tot de betreffende PC gevonden is. Dan is de PC bekend, er is daar kennelijk iets  wat het gedrag veroorzaakt maar wat, kan niet  op afstand  worden achterhaald.

We kunnen nu op grond van eigen ervaringen en onderzoek, een waarschijnlijke  oorzaak  aangeven:  de gebruikte antivirus software en de instellingen daarvan.

Als deze ook netwerkschijven (shares) kan scannen moet dat worden uitgezet; ofwel in het geheel, of de  netwerkschijf moet worden uitgesloten. In het laatste geval kan het zijn dat de lokale benaming als schijf alleen niet volstaat. Het kan namelijk zijn dat de antivirus software deze vertaald naar de werkelijk locatie (\\server\sharenaam\). Ook dit zal als uitzondering opgenomen moeten worden.

Of dit inderdaad het geval is, kan heel snel getest worden door op de PC waar Simplex blijft hangen, het antivirus programma te stoppen; dat kan ook als Simplex nog bezig is te starten. Als Simplex dan direct start, is het anti-virus-programma inderdaad de oorzaak en moeten de instellingen daarvan worden nagegaan en zo nodig aangepast. Kijk ook de instellingen op de andere PC’s na en pas ook die zo nodig aan.

Situatie:

Simplex is op een server geïnstalleerd (bare-metal), de disk is als netwerkdrive (share) beschikbaar op alle PC’s (als drive K:);  Deze starten Simplex vanaf de netwerklocatie op.

Op een aantal PC’s gaat dit zonder enig probleem, Simplex start binnen 5 seconden.

Op een aantal PC’s start Simplex wel op maar het kan tot 30 seconden duren voordat de applicatie geheel gestart is.

Op één PC blijft Simplex bij het opstarten hangen – en daarmee krijgen de andere PC’s bij een actie op Simplex de melding “Bezet…”. Wordt deze Simplex in eerste instantie gestopt (via taskmanager) komt de hele zaak weer ‘los’. Starten we Simplex weer op, blijft simplex ‘hangen’ in het opstarten. Op een andere PC start Simplex zonder morren op maar zo gauw er iets gedaan wordt waarvoor de database benaderd moet worden, wordt “Bezet…” gemeld en kan er niet verder gewerkt worden., tot de betreffende ‘hangende’ Simplex wordt gestopt.

Dit hebben we als volgt kunnen reproduren:

Op PC A kan Simplex zonder problemen gestart worden. Als dat gedaan is, werkt simplex normaal.

Op PC B kan Simplex niet gestart worden, het lijkt er op dat dit proces blijft hangen; Als dat gebeurt zal bij activiteiten op PC A de melding “Bezet…” verschijnen .

Wordt Simplex gestart op PC B (als hij blijft ‘hangen’ dan duurt het starten op PC A meerdere minuten, maar ook dan kan de “Bezet…” melding optreden.

Beide gevallen zijn onderzocht door op de server en beide PC’s de systeem-activiteiten  te monitoren. Daarbij is gelet op file-access (met name de database bestanden) en andere processen. Daarbij bleek dat in beide situaties de simplex-database geblokkeerd was door PC B. Als Simplex eerst op PC B gestart wordt en daarna op PC A, blijkt dat de Simplex database niet door PC A benaderd kan worden.

Toen is gebleken dat bij het starten van Simplex op PC B de virusscanner actief werd – wat vreemd was omdat  full scan was uitgeschakeld; toch wordt een scan-actie uitgevoerd. Toen er gekeken werd naar de systeembelasting op de server bleek dat er extreem veel netwerkverkeer was – wat zich ook voordeed op PC B. We hebben daarop de virusscanner tijdelijk uitgeschakeld en op het moment dat dat gebeurde, startte Simplex in no-time op en viel het netwerkverkeer terug naar normale waarden.

Toen we vervolgens  de instellingen van de antivirus-software gingen bekijken bleek echter dat de share (K:) wel degelijk was opgenomen als “niet benaderen”.  Toen we de activiteit van de software bekeken bleek dat deze echter wel degelijk via het netwerk een controle ging uitvoeren, en wel naar de feitelijke locatie, dus naar \\server\share-naam\.  Toen we deze locatie ook als uitzondering opgenomen hebben was het startprobleem – en daarmee de blokkering – verholpen.

Op andere PC’s hebben we hetzelfde problematiek gezien en ook daar geeft het starten van Simplex soms problemen. Dat het op deze ene PC echt tot problemen heeft geleid hebben we niet verder onderzocht; mogelijk heeft het betrekking op specifieke instellingen van Windows of de PC zelf.