U bent hier:

Consultancy

Wij kennen de markt, wij zijn op de hoogte van de laatste regelgeving en helpen u graag bij de realisering van uw (deel)projecten. Schaalvergroting, specialisatie, fusies – deze wijzigingen vragen veelal specifieke, maar tijdelijk benodigde kennis. 

Ondersteuning in raad en daad

3de3d70fdc

De ontwikkelingen in de zorg staan niet stil. De eisen waaraan een praktijk dient te voldoen worden stringenter, de administratie steeds complexer. Wij zien ook een toenemende schaalgrootte van de tandarts- en mondhygiënisten-praktijken, fusies en samenvoegingen. De eerste ISO-certificeringen zijn een feit.
Dit vraagt, weliswaar tijdelijk, specifieke en aanvullende kennis welke wellicht niet aanwezig is binnen uw eigen organisatie.

Deze specifieke kennis hebben wij in huis. Aangevuld met de kennis van ons softwarepakket kunnen wij de mogelijkheden daarvan  zo efficiënt mogelijk inbrengen – met name in een overgangs- of projectfase. Wij dragen daarbij ook zorg voor de ‘zachte’ component en verhogen de acceptatiegraad door het betrekken van uw medewerkers bij het proces, en geven aanvullende workshops en training.